• Medený vodič Tienený a netienený ovládací kábel
Medený vodič Tienený a netienený ovládací kábel

Medený vodič Tienený a netienený ovládací kábel

  • Medený vodičový kábel na ovládanie obrazovky

    Medený vodičový kábel na ovládanie obrazovky

    Pre vonkajšie a vnútorné inštalácie vo vlhkých a mokrých priestoroch, pripojenie signalizačných a riadiacich jednotiek v priemysle, na železnici, v dopravnej signalizácii, v tepelných a vodných elektrárňach.Ukladajú sa do vzduchu, do kanálov, do výkopov, do oceľových podporných konzol alebo priamo do zeme, ak sú dobre chránené.

  • Riadiaci kábel na odkrytie medeného vodiča

    Riadiaci kábel na odkrytie medeného vodiča

    Pre vonkajšie a vnútorné inštalácie vo vlhkých a mokrých priestoroch, pripojenie signalizačných a riadiacich jednotiek v priemysle, na železnici, v dopravnej signalizácii, v tepelných a vodných elektrárňach.Ukladajú sa do vzduchu, do kanálov, do výkopov, do oceľových podporných konzol alebo priamo do zeme, ak sú dobre chránené.