Airports Cable Solution

Airports Cable Solution

Letiská majú širokú škálu káblových riešení, ktoré sa používajú na rôzne účely.Niektoré z najbežnejších aplikácií káblov na letiskách zahŕňajú:

1. Distribúcia energie: Káble sa používajú na distribúciu energie po celom letisku, od hlavného zdroja energie po rôzne budovy, zariadenia a vybavenie.
2. Osvetlenie: Káble sa používajú na napájanie osvetľovacích systémov na letisku, vrátane dráhových svetiel, svetiel rolovacích dráh a osvetlenia terminálu.
3. Komunikácia: Káble sa používajú na rôzne komunikačné účely vrátane prenosu dát, hlasovej komunikácie a video sledovania.
4. Bezpečnosť: Káble sa používajú pre bezpečnostné systémy, ako je kontrola prístupu, CCTV a obvodová bezpečnosť.
5. Manipulácia s batožinou: Káble sa používajú pre systémy manipulácie s batožinou, vrátane dopravných pásov a skenerov batožiny.
6. Protipožiarna ochrana: Káble sa používajú pre systémy požiarnej ochrany, vrátane detektorov dymu, požiarnych hlásičov a sprinklerových systémov.
7. Služby pre cestujúcich: Káble sa používajú na služby pre cestujúcich, ako sú systémy predaja lístkov a odbavenia, zobrazovanie informácií pre cestujúcich a Wi-Fi na letiskách.
Jiapu Cable ponúka širokú škálu káblov a riešení, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifické požiadavky letísk a zaisťovali bezpečnú a spoľahlivú prevádzku letiskových systémov.

Riešenie

Čas odoslania: 1. august 2023