• Koncentrický kábel SANS
Koncentrický kábel SANS

Koncentrický kábel SANS

  • Koncentrický kábel SANS 1507 SNE

    Koncentrický kábel SANS 1507 SNE

    Tieto káble sa používajú na napájanie so systémami ochranného viacnásobného uzemnenia (PME), kde kombinovaná ochranná zem (PE) a neutrál (N) – spoločne známa ako PEN – spája kombinovaný neutrál a uzemnenie so skutočnou zemou na viacerých miestach. aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom v prípade zlomenia PEN.

  • Koncentrický kábel SANS 1507 CNE

    Koncentrický kábel SANS 1507 CNE

    Kruhový lankový medený fázový vodič, izolovaný XLPE koncentricky usporiadanými holými uzemňovacími vodičmi.Domovný prípojný kábel 600/1000V s polyetylénovým plášťom.Nylonová uvoľňovacia šnúra položená pod puzdrom.Vyrobené podľa SANS 1507-6.