Wide Area Network Cable Solution

Wide Area Network Cable Solution

Káblové riešenia siete WAN (Wide Area Network) sa používajú na prepojenie geograficky rozptýlených sietí na veľkej ploche.Tieto káble sú navrhnuté tak, aby prenášali dáta na veľké vzdialenosti a spájali rôzne miesta, ako sú kancelárie, dátové centrá a poskytovatelia cloudových služieb.

Medzi najbežnejšie káblové riešenia WAN patria káble z optických vlákien a medené káble.Káble z optických vlákien sú preferované pre WAN pripojenia kvôli ich veľkej šírke pásma, nízkej latencii a odolnosti voči elektromagnetickému rušeniu.Medené káble sú na druhej strane lacnejšie a dajú sa použiť na kratšie vzdialenosti.

Jiapu Cable ponúka širokú škálu káblových riešení WAN, vrátane optických káblov pre anténu a medených káblov.

riešenie (7)

Čas odoslania: 1. august 2023