• IEC-BS štandardný nízkonapäťový napájací kábel
IEC-BS štandardný nízkonapäťový napájací kábel

IEC-BS štandardný nízkonapäťový napájací kábel

  • IEC/BS štandard XLPE izolovaný NN napájací kábel

    IEC/BS štandard XLPE izolovaný NN napájací kábel

    Izolovaný kábel XLPE sa pokladá vo vnútri aj vonku.Schopný znášať určitú trakciu počas inštalácie, ale nie vonkajšie mechanické sily.Ukladanie jednožilového kábla do magnetických kanálov nie je povolené.

  • NN napájací kábel s PVC izoláciou podľa normy IEC/BS

    NN napájací kábel s PVC izoláciou podľa normy IEC/BS

    Počet káblových jadier : jedno jadro (jedno jadro), dve jadrá (dvojité jadrá), tri jadrá, štyri jadrá (štyri jadrá s rovnakou plochou prierezu s tromi rovnakými prierezmi a jedno neutrálne jadro s menším prierezom), päť žíl (päť jadier s rovnakou plochou prierezu alebo tri jadrá s rovnakou plochou prierezu a dve neutrálne jadrá s malou plochou).