OPGW káblové riešenie

OPGW káblové riešenie

OPGW (Optical Ground Wire) je typ kábla, ktorý kombinuje optické vlákna a kovové vodiče.Používa sa v priemysle prenosu a distribúcie elektrickej energie ako prostriedok komunikácie a elektrického uzemnenia.Optické vlákna v kábli OPGW sa používajú na komunikačné účely, ako je monitorovanie stavu elektrického vedenia a prenos dát.Kovové vodiče poskytujú elektrické uzemnenie potrebné na ochranu elektrického vedenia pred údermi blesku a inými elektrickými poruchami.
Pri výbere káblového riešenia OPGW by sa mali brať do úvahy faktory, ako je počet vlákien, typ vlákna, veľkosť a typ kovového vodiča a schopnosť kábla odolávať faktorom prostredia.Kábel OPGW by mal byť navrhnutý tak, aby spĺňal špecifické požiadavky systému prenosu energie a mal by byť schopný odolať mechanickému a tepelnému namáhaniu, ktoré sa môže vyskytnúť počas inštalácie a prevádzky.
Správne vedenie káblov je nevyhnutné pri inštalácii a údržbe káblov OPGW.Káble by mali byť správne označené a vedené, aby sa zabránilo rušeniu a skrátili sa prestoje.Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky káblového systému OPGW by sa mala vykonávať pravidelná kontrola a údržba.

riešenie (8)

Čas odoslania: 21. júla 2023