Test typu VS.Certifikácia

Test typu VS.Certifikácia

Viete, aký je rozdiel medzi typovým testovaním a certifikáciou produktu?Táto príručka by mala objasniť rozdiely, pretože zmätok na trhu môže viesť k zlým výberom.
Káble môžu byť zložité v konštrukcii, s viacerými vrstvami kovových a nekovových materiálov, s radom hrúbok a výrobných procesov, ktoré sa líšia v závislosti od funkcií kábla a požiadaviek aplikácie.
Materiály používané v káblových vrstvách, tj izolácia, podstielka, plášť, výplne, pásky, clony, nátery atď., majú jedinečné vlastnosti a tie musia byť dôsledne dosahované dobre kontrolovanými výrobnými procesmi.
Potvrdenie vhodnosti kábla pre požadovanú aplikáciu a výkon bežne vykonáva výrobca a koncový používateľ, ale môžu ho vykonať aj nezávislé organizácie prostredníctvom testovania a certifikácie.

novinky2 (1)
novinky2 (2)

Typové testovanie treťou stranou alebo jednorazové testovanie

Malo by sa pamätať na to, že keď sa odkazuje na „testovanie káblov“, mohlo by ísť o úplné typové testovanie podľa konkrétnej konštrukčnej normy typu kábla (napr. BS 5467, BS 6724 atď.), alebo by to mohlo byť len jedno zo špecifických testy na konkrétnom type kábla (napr. test obsahu halogénu ako je IEC 60754-1 alebo test emisií dymu podľa IEC 61034-2 atď. Na kábloch LSZH).Dôležité body, ktoré treba poznamenať pri testovaní One off treťou stranou, sú:

· Testovanie typu na kábli sa vykonáva iba na jednej veľkosti/vzorke kábla v konkrétnom type/konštrukcii alebo napäťovej triede
· Výrobca kábla pripraví vzorku v továrni, interne ju otestuje a potom ju odošle na testovanie do laboratória tretej strany
· Do výberu vzoriek nie je zapojená žiadna tretia strana, čo vedie k podozreniu, že sa testujú iba dobré alebo „zlaté vzorky“
· Po absolvovaní testov sa vydajú správy o typových testoch tretích strán
· Protokol o typovej skúške zahŕňa iba testované vzorky.Nemožno ho použiť na tvrdenie, že netestované vzorky zodpovedajú norme alebo spĺňajú požiadavky špecifikácie
· Tieto druhy testov sa vo všeobecnosti neopakujú v priebehu 5 až 10 rokov, pokiaľ o to nepožiadajú zákazníci alebo úrady/inštitúcie
· Testovanie typu je preto okamžitým momentom bez neustáleho hodnotenia kvality káblov alebo zmien vo výrobnom procese alebo surovinách prostredníctvom rutinného testovania a/alebo dohľadu nad výrobou

Certifikácia káblov treťou stranou

Certifikácia je o krok vpred pred typovým testovaním a zahŕňa audity tovární na výrobu káblov a v niektorých prípadoch každoročné testovanie vzoriek káblov.
Dôležité body, ktoré je potrebné poznamenať pri certifikácii treťou stranou, sú:

· Certifikácia je vždy pre sortiment káblov (pokrýva všetky veľkosti káblov/žily)
· Zahŕňa továrenské audity a v niektorých prípadoch každoročné testovanie káblov
· Platnosť certifikátu je zvyčajne platná 3 roky, ale opätovne vydaný poskytuje rutinný audit a testovanie potvrdzuje pretrvávajúcu zhodu
· Výhodou oproti typovým skúškam je neustály dohľad nad výrobou prostredníctvom auditov a v niektorých prípadoch testovania


Čas odoslania: 20. júla 2023